Optimální čas sběru léčivých rostlin určuje druh a vlastnosti orgánů, které poskytují drogu, zejména obsah účinných látek. Při sběru jednotlivých orgánů platí všeobecné zásady:

  • Listy se sbírají těsně před kvetením. Sbírají se za suchého počasí.
  • Nať se sbírá zpravidla těsně před kvetením nebo na jeho začátku, někdy i v plném květu. Obsah účinných látek je v tomto období největší. Sbíráme pouze nezdřevnatěné bylinné části.
  • Květy se sbírají krátce po jejich rozkvětu. Čas a způsoby sběru jsou však individuální podle specifických vlastností květů.
  • Plody a semena se sbírají v plné zralosti.
  • Kořeny se sbírají na konci vegetace – podzim, ale i na jaře.
  • Kůry se sbírají v jarních měsících, před rozkvětem dřevin.

Rostliny sbíráme nejlépe do proutěných košíků nebo papírových či plátěných pylů. Záleží na množství sbíraného materiálu. Je vhodné použít i vhodný oděv a chránit ruce rukavicemi. K hlavním pomůckám patří motyčky, rýče, srpy, zahradnické nůžky.

Drogy skladujeme samostatně, podle jednotlivě sbíraných částí na dobře větraném, suchém, krytém místě v dobře uzavřených a nepoškozených obalech – vhodné jsou papírové pytle nebo tmavé skleněné nádoby.

Drogy občas prohlédneme. Pokud je třeba přesypeme nebo znovu přesušíme, protože ve vlhké droze se lehce množí plísně. Uskladněné drogy chráníme před slunečním zářením, hmyzem, prachem, vlhkostí. Rostliny, které obsahují silice, je třeba uchovávat s opatrností, aby si zachovaly vůni.