Nejste v tom samy: Jak získat bezplatnou pomoc porodní asistentky a laktační poradkyně v těhotenství a šestinedělí

Nejste v tom samy: Jak získat bezplatnou pomoc porodní asistentky a laktační poradkyně v těhotenství a šestinedělí

V mnoha zemích kolem nás je podpora porodní asistentky a laktační poradkyně v péči o matku a novorozence naprostou samozřejmostí. Tyto služby jsou obvykle hrazené zdravotní pojišťovnou. Co je na tom skvělé? Nabízejí odbornou podporu v průběhu těhotenství a šestinedělí v domácím prostředí. Jak je to ale u nás? V tomto článku se podíváme na to, jak nám laktační poradce a porodní asistent mohou pomoci, zda je tato služba dostupná tzv. "na pojišťovnu", na co máte nárok a jak řešit případné překážky.

Dostupná, ale ne vždy nabízená péče

Zákon nám spolu s doporučením od lékaře zajišťuje nárok na návštěvu porodní asistentky a laktační poradkyně tzv. „na pojišťovnu“. Podle § 18 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění poskytují nelékařští zdravotničtí pracovníci, mezi něž patří i porodní asistentky, hrazené služby pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce. Platný seznam zdravotních výkonů obsahuje tři ambulantní výkony porodních asistentek: 1) komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou (č. 06021), 2) kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou (č. 06023) a 3) návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí porodní asistentkou (č. 06211). Máte tedy právo na čtyři návštěvy – jednu během těhotenství a tři v období šestinedělí. A co je nejlepší? Tato péče je plně hrazená pojišťovnou! V praxi však není tato informace všeobecně známá. Nejen, že vám nejspíš nebude nabídnuta. Je daleko pravděpodobnější, že o ní váš lékař nebude ani vědět. Takže se vyzbrojte informacemi – budete o ni muset požádat.

Jak může podpora porodní asistentky a laktační poradkyně pomoci?

Těhotenství a šestinedělí přinášejí řadu změn a pro většinu žen se jedná o komplikované období. Ať už jde o hojení po vaginálním porodu, zotavení po císařském řezu a péči o jizvu, nebo o problémy s kojením, porodní asistentka a laktační poradkyně jsou tu, aby vám pomohly, aniž byste s novorozeným miminkem musela někam cestovat. S velkou pravděpodobností se vám bude hodit naučit se například cvičení na posílení pánevního dna, což je důležité pro prevenci inkontinence, popovídat si o zážitku z porodu nebo řešit problémy s kojením. Některé maminky bojují s nedostatkem mléka, zatímco jiné zase s jeho přebytkem, což může způsobit, že se miminko při kojení zalyká. Laktační poradkyně je tu, aby vás podpořila a poradila, jak překonat tyto a další problémy. Nárok na tuto odbornou pomoc máte, tak proč ji nevyužít?

Jak postupovat, abyste získala hrazenou péči?

1. Získání lékařského doporučení – žádanky:

Každá matka má právo na péči od porodní asistentky a laktační poradkyně, ale je nutné, aby to předepsal lékař. Připravte se na možnost, že váš lékař o této službě nejspíš ani neví. Proto si o ni aktivně řekněte. K usnadnění celého procesu si můžete stáhnout a vytisknout předem připravenou žádanku pro vašeho lékaře. Zdroj: tehotnebrisko.cz

S vytištěnou žádankou navštivte svého gynekologa, ideálně mezi 33. a 35. týdnem těhotenství. Požádejte ho o vystavení či orazítkování doporučení. Většina rozumných lékařů vám žádanku potvrdí. Může se ale stát, že narazíte na odmítnutí – jak to řešit, popíšeme níže.

2. Indikace, neboli důvod pro vystavení žádanky:

K vystavení žádanky lékař potřebuje medicínský důvod, konkrétně kód indikace, kterým je v našem případě 06211 (Návštěva těhotné, matky v šestinedělí). Tento kód není vázán na specifickou diagnózu nebo zdravotní stav. Bez ohledu na to, zda jste zdravá, máte nějaké zdravotní komplikace, jste prvorodička nebo vícerodička, máte právo na tuto péči. V rubrice pro diagnózu lze uvést kód Z321, což je potvrzené těhotenství. Správně vyplněná žádanka pak může vypadat takto:

 

3. Výběr porodní asistentky a laktační poradkyně:

Jakmile máte v rukou potvrzenou žádanku, je čas vybrat porodní asistentku a laktační poradkyni, které spolupracují s vaší zdravotní pojišťovnou. Domluvte si s nimi termín. Pojišťovna hradí náklady spojené s péčí o matku, ne o novorozence. Pokud byste tedy chtěla provést i odběr z patičky nebo kontrolu novorozence, je možné toto doplatit samostatně. Nebude se ale jednat o velkou částku - největší finanční náklad bývá obvykle spojen s cestovným k vám domů.

Jakým překážkám můžete čelit při vyžádání žádanky?  

Lékař odmítá vystavit žádanku

I když většina lékařů vám žádanku vystaví bez problémů, může se stát, že se setkáte s odmítnutím. Někteří lékaři prostě nevidí důvod, a někteří gynekologové mohou mít obavy. Nedávno vypukl spor týkající se péče porodních asistentek o ženy po porodu a jejich miminka. Tento konflikt odstartoval dotaz lékaře směřovaný k České gynekologické a porodnické společnosti. Gynekologovi, který se tázal, zda má péči porodní asistentky posvětit, dali zamítavou odpověď. Podle lékařů z odborné společnosti byla činnost porodních asistentek smysluplná v polovině minulého století, ale do dnešní doby nepatří. K jejich návštěvě u žen po porodu nevidí jakoukoli medicínskou indikaci. Vzhledem k tomu, že je ale tento nárok zakotven v zákoně, schytali pořádnou kritiku. Situací (vyjasněním a zlepšením dostupnosti péče) se nyní zabývá Ministerstvo zdravotnictví. A tak je možné, že než se situace vyjasní, o svoji žádanku budete muset trochu zabojovat. Nejčastěji se ženy setkávají s následujícími důvody k odmítnutí: 

  • "Péči porodní asistentky nepotřebujete, poskytnu ji sám/sama."

To není zcela pravdivé tvrzení. Lékař a porodní asistentka či laktační poradkyně pracují odlišně. Zatímco lékař léčí komplikace, porodní asistentka a laktační poradkyně se pohybují v primární prevenci a předcházení problémům. Služby poskytují v místě dle domluvy, často u vás doma. Přijde lékař k vám domů v průběhu šestinedělí?

Velmi důležitým argumentem je zde také čas. K pojišťovnickému kódu indikace 06211 (Návštěva těhotné, matky v šestinedělí) se váže určený čas poskytování péče - nárok máte na celých 60 minut hrazené péče na jednu návštěvu. Těžko si někdo vyhradí v gynekologické ambulanci celou hodinu na 1 ženu. A to hned čtyřikrát.

Svou žádost můžete dále podpořit potřebou psychické přípravy na porod nad rámec předporodních kurzů, na problémy například s hojením porodních poranění či péči o jizvu po císařském řezu, s přikládáním dítěte při kojení, špatným pitím miminka nebo jinými obtížemi (či jejich kombinací).

  •  "Žádanku vám potvrdí v porodnici."

Jak už jsme si řekli, pojišťovna vám uhradí jednu návštěvu v těhotenství a tři v šestinedělí. Pokud byste si žádanku nechala potvrdit až v porodnici, na návštěvu v těhotenství byste ztratila nárok. Navíc, v extrémních případech, jako je například překotný porod, nemusíte do porodnice vůbec dorazit.

  • "Za předepsání této služby mi zdravotní pojišťovna odečte paušální platbu."

Lékař vám může tvrdit, že s vypsáním žádanky má další náklady. Avšak po dotazu na VZP se ukázalo, že lékaři nevznikají žádné náklady – tedy pojišťovny lékařům žádné platby nestrhávají. Ve výjimečných situacích, kdy indikovaná péče přesáhne 200 tisíc za rok na jednoho pojištěnce, musí to pojišťovně zdůvodnit. A to váš případ nejspíše není.

Pokud vám lékař žádanku i přesto nevystaví, zkuste to jinde.

Vždy je možné požádat o druhý názor. Pokud vám váš lékař odmítá službu předepsat, je možné navštívit jiného odborníka, který vám žádanku vystaví. Podmínkou je, že by se mělo jednat o ošetřujícího lékaře pojištěnce, resp. takto: (2) Ošetřujícím lékařem se pro účely zdravotního pojištění rozumí a) lékař registrujícího poskytovatele, b) lékař poskytovatele specializované ambulantní péče, c) lékař poskytovatele jednodenní péče, nebo d) lékař poskytovatele lůžkové péče. Můžete tedy požádat nejen vašeho gynekologa, ale také například porodníka nebo dokonce i vašeho praktického lékaře. 

V opravdu krajním případě se může stát, že se s podporujícím lékařem nesetkáte nikde. Pokud žádanku nevystaví nikdo z nich, pak je možné podat písemnou stížnost na pojišťovnu a Ministerstvo zdravotnictví a vytvořit tak tlak na systém.

Dostupnost služeb porodní asistentky nebo laktační poradkyně hrazená pojišťovnou

Žádanku už máte. V některých regionech se ale může stát, že nenajdete porodní asistentku nebo laktační poradkyni, která má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou. Co dělat v takové situaci? 

Zdravotní pojišťovny mají zákonnou povinnost zajistit vám dostupnou zdravotní péči. To znamená, že pokud máte potíže s nalezením lékaře s konkrétní specializací (např. pediatra) nebo v našem případě porodní asistentky či laktační poradkyně, neváhejte se obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu. 

Na tomto odkazu (Zdroj: Facebooková skupina Podpoříte mne v osvětě? ) najdete předem připravený dopis, který můžete pojišťovně poslat. Můžete zkusit nejprve poslat email. Pokud by se ale z pojišťovny nikdo neozval, doporučujeme komunikaci přes datovou schránku nebo s doporučeným dopisem. Pojišťovna je zákonem povinna vám v lhůtě 30 dnů poskytnout požadovanou odpověď. Pokud se budete ptát pomocí zákona 106 o svobodném přístup k informacím, pak musí dokonce odpovědět do 15 dní. Pokud by se nedařilo, vzdělávání o právech člověka v systému veřejného zdravotnictví a také jeho vymáhání se věnuje právě skupina Osvěta. Je to to pravé místo, kam se už před porodem obrátit pro informace či s žádostí o podporu a pomoc. 

Stojí to za to? Rozhodně ano!

K získání hrazené péče porodní asistentky a laktační poradkyně nemusí být vždy snadná cesta. Je to ale boj, který stojí za to vést. Tato specializovaná podpora významně usnadní vaše první týdny s novorozencem, přispěje k úspěšnému kojení a pomůže zmírnit výzvy, kterým budete jako nová matka čelit.
Navíc, vaše snaha získat tyto služby nejen zlepší vaši osobní situaci, ale díky tlaku nás žen pomůže posunout hranice v celém systému porodnictví. Každá žena, která chce získat přístup k této formě péče a aktivně o tom komunikuje s pojišťovnami a lékaři, přispívá k většímu povědomí a potenciálním změnám, které prospějí nejen jí samotné, ale také dalším ženám. Nezapomeňte, že každá změna začíná od jednotlivců. Vaše úsilí tak může inspirovat a umožnit lepší péči nejen pro vás, ale také pro mnoho dalších budoucích maminek.

 

Děkujeme Petře Langové za faktickou kontrolu textu.
Kdo je Petra Langová? Vystudovaná právnička, která se věnuje zejména následujícím oblastem:

- příprava na porod, DVP a porodní období,
- hospitalizace a práva dětí i rodičů 
- vzdělávání a podpora práv pacientů
- spojení s advokáty, pomoc se sepsáním stížností a pochval
- zakladatelka podpůrné skupiny Podpoříte mne v osvětě? (Práva v nemocnici a AKTIVNÍ řešení stížností) a spolku Juno Moneta

 

 

 

Líbil se vám článek? Šiřte ho dál!