Laboratorní hodnoty - (tahák) co vám řeknou výsledky krevních rozborů?

Laboratorní hodnoty - (tahák) co vám řeknou výsledky krevních rozborů?

Ve výsledcích z laboratoře se ale můžete setkat s řadou různých zkratek pro stejná vyšetření. Aby se vám laboratorní hodnoty lépe zapisovaly, připravila pro vás paní doktorka seznam nejčastějších zkratek a také základní informace k jednotlivým vyšetřením.

Při každém správném startu je důležité vědět, jaký je náš výchozí bod. Proto jsme vás požádali o vyplnění vašich laboratorních hodnot. Postupně na nich bude možné vidět nejen míru kompenzace diabetu, ale také další změny související se stravou. Například hladinu cholesterolu nebo kyseliny močové. To pak může být vodítkem k dalším úpravám jídelníčku. Hodnoty je vhodné aktualizovat při každém provedeném laboratorním vyšetření. 

 

Zkratky laboratorních vyšetření:

 

Před názvy jednotlivých parametrů jsou zpravidla zkratky S, P, B, U, které označují, v čem byl daný parametr měřen. Stále se ale jedná o stejné vyšetření – např. S_LDLC a P_LDLC je vyšetření LDL cholesterolu, jedno bylo ale ze séra, druhé z plazmy.

 

S = sérum (krev zbavená krvinek a vysrážené bílkoviny),
P = plazma (krev zbavená krvinek),
B = blood (plná krev),
U = urine (moč).

Hlavní ukazatele lipidového profilu: 

Celkový cholesterol: Chol. celk., S/P_CHOL - zahrnuje všechny typy cholesterolu
LDL cholesterol: LDL-c, S_LDLC, P_LDLC - také „zlý“ cholesterol. Podílí na ateroskleróze (kornatění tepen), čím nižší, tím lepší
HDL cholesterol : HDL-c, S_HDLC, P_HDLC - „hodný“ cholesterol, jehož mírně vyšší hodnoty nevadí, ale snížené hodnoty jsou nevýhodné
Non-HDL cholesterol: non-HDL-c, S_Non-HDL, P_Non-HD_Non-HDL - všechen rizikový cholesterol (tedy zejména LDL, ale i další částice, které se samostatně neměří), čím nižší, tím lepší
Apolipoprotein B: Apo B, S_APOB - odráží počet všech rizikových částic cholesterolu, které se podílí na ateroskleróze (je přesnější než hodnoty LDL cholesterolu i non-HDL cholesterolu), opět platí – čím nižší, tím lepší
Triacylglyceroly: TG, TGL, Tgl, TAG, S_TAG - krevní tuky, které se samy o sobě na ateroskleróze nepodílí, ale mají vliv na poměr „zlého“ a „hodného“ cholesterolu, opět platí – čím nižší, tím lepší

 

 

Doporučené cílové hodnoty krevních tuků u pacientů s diabetem:

Liší se podle stupně rizika daného jedince pro rozvoj srdečně-cévních onemocnění. Kromě zvýšeného cholesterolu a diabetu patří mezi další významné rizikové faktory nedostatečně léčená hypertenze, kouření, nedostatek pohybu a věk. Dolní hranice hodnot není uvedena, protože pro krevní tuky platí, že čím nižší hladina, tím menší riziko.

 

Ukazatele důležité pro posouzení léčby diabetu:

Glykémie: S- Glukóza, P- Glukóza, GLUS, P_GLUK, S_GLUK,  Glu_P,  Glu_S - hladina krevního cukru
Glykovaný hemoglobin: HbA1c, B_HBA1 - odráží průměrné hodnoty krevního cukru (ale v jiných jednotkách) za poslední 2-3 měsíce, je to tedy dlouhodobý parametr k posouzení kompenzace diabetu, odběr nemusí být nalačno a není ovlivněn glykémií či dietní chybou před odběrem
C-peptid: C-p., S_CPEP - odráží hladinu vlastního inzulinu (produkovaného slinivkou), hodnoty mohou být zvýšené i snížené. Zvýšené jsou u pacientů s inzulinovou rezistencí, prediabetem a v prvních letech DM 2. typu. Snížené jsou u pokročilého DM 2. typu. Snížené až nulové jsou u DM 1. typu

 

Inzulin: INS, S_INS - celková hladina inzulinu, ať už aplikovaného a/nebo produkovaného slinivkou. U pacientů léčených inzulinem se proto dává přednost stanovení C-peptidu. Snížené až nulové jsou u DM 1. typu

 

C-reaktivní protein: CRP -  zánětlivý parametr, který je výrazně zvýšený při bakteriální infekci (např. angína, močová infekce atd.),  dlouhodobě mírně zvýšené hodnoty bez známek infekčního onemocnění znamenají mírný neinfekční zánět, který se podílí na ateroskleróze. 

Další ukazatele:

Jaterní enzymy: ALT, AST, GGT, ALP - Jedná se o zkratky jednotlivých jaterních enzymů. Jejich hladina může být zvýšena při ztukovatění jater - jaterní steatóze, která přispívá k inzulinové rezistenci a diabetu 2. typu. Jaterní steatóza je nebezpečná, protože časem může přejít do jaterní fibrózy až cirhózy a zvyšuje také riziko karcinomu jater. Na tyto komplikace umírá až 5 % diabetiků. Normální jaterní enzymy ale nevylučují steatózu (mohou být zvýšené, ale také nemusí). Přítomnost steatózy lze spolehlivěji zjistit na ultrazvuku (sonografii) jater, případně na CT břicha. Jaterní steatózu má většina (90 %) obézních diabetiků 2. typu. 

Parametry ledvin: urea, kreatinin.  Zvyšují se při poškození ledvin, což je jedna z komplikací déle trvající cukrovky. První známkou počínajícího poškození ledvin (řadu let před tím, než dojde ke zvýšení urey a kreatininu) je přítomnost bílkoviny (albuminu) v ranním vzorku moči (ale ne pomocí močového proužku, to je nespolehlivé). Slouží k tomu laboratorní metoda na vyšetření tzv. mikroalbuminurie. Každý diabetik by měl mít toto vyšetření 1x ročně.

 

Kyselina močová: KMOČ . Může být zvýšená vlivem vrozené poruchy, ale mnohem častěji právě v souvislosti nadváhou či obezitou. Její tvorbu zvyšuje zvýšený příjem alkoholu, cukru, masa z mláďat, vnitřností a mořských plodů. Hladinu příznivě snižují mléčné výrobky, vitamin C a káva. Výrazně zvýšené hodnoty způsobují dnu (onemocnění s postižením kloubů a ledvin). Zvýšené nad 360 µmol/l.


Líbil se vám článek? Šiřte ho dál!